Objectius…

  • Desenvolupament de valors i d’actituts democràtiques i cíviques.
  • Millora de l’autoestima indidividual i col·lectiva.
  • Coneixement del funcionament del Consell del Districte i l’Audiència Pública, com a eines de creixement social i personal.