Què és ‘el fer de ciutadans’?

És un taller d’educació emocional enfocat a les relacions ciutadanes

Els Objectius són 3:

 • Desenvolupament de valors i d’actituts democràtiques i cíviques.
 • Millora de l’autoestima indidividual i col·lectiva
 • Coneixement del funcionament del Consell del Districte i l’Audiència Pública, com a eines de creixement social i personal.

La metodología és feta a base de:

 • Dinàmiques de grup
 • Exercicis
 • Exposició i debat de casos reals
 • Un joc de rol on cada participant esdevé un tipus de ciutadà que s’enfronta a una situación fictícia (arranjament d´una plaça), on haurà de posar en pràctica tot l’après en les sessions anteriors. Finalment es celebra una Audiència Pública a la Seu del Districte, amb un protocol formal, però sempre dintre de la simulació.

 Conceptes bàsics que s’aborden:

 1. Empatia
 2. Assertivitat personal i col.lectiva
 3. Aprendre a consensuar i arribar a acords satisfactoris
 4. Negociar des del guanyar-guanyar
 5. El valor de la diferència
 6. Resolució de conflictes com a una oportunitat

Timming

Les 4 primeres sessions es dediquen:

 • al desenvolupament dels conceptes anteriors (millora de les habilitats de comunicació).
 • a fer practiques i exercicis per practicar les habilitats descrites.
 • traslladar l’educació emocional a casos reals de la vida quotidiana dels alumnes.

La 5ª sessió es dedica al joc de rol sobre ciutadania, que has descrit prou bé

La 6ª sessió es fa la celebració d’una Audiència Pública a la Seu del Districte.

 Altres consideracions

El taller té un clar component de “simulació” i creiem que aquest és un dels seus valors principals com a metodología; doncs permet adequar-lo a situacions diverses segons la necessitat en cada moment. Això ens permet personalitzar molt persona a persona.

Si hi hagués un component real, es perdria molta versalitat pedagògica i segurament no hauria tingut l’èxit que ve tenint tots aquests anys. Una situació real ens faria perdre marge d’actuació i ens limitaría la capacitat d’adaptació a cada participant i grup.

Es treballem els conceptes de “participació ciutadana, clara, coherent i participativa”, amb els recursos pedagògics adaptats a cada grup.